wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ
DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ

KONFERENCJE, WARSZTATY PRAKTYCZNE

DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ
DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ

WYSTAWA SPRZĘTU
I MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH, PREZENTACJE DYNAMICZNE

Prof. dr hab. n. med. Renata Górska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). Po ukończeniu studiów jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła dwukrotnie staż naukowy w Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.

Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii. W 1998 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w 2003 r. tytuł naukowy profesora, w 2007 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii. W latach 2005-2012 była prodziekanem ds. Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego WUM, a od 2012 r. jest prorektorem ds. kadr WUM.

Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz prezydentem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członkiem władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Dorobek naukowy prof. Renaty Górskiej obejmuje 380 prac wydrukowanych w kraju i za granicą. Jest również autorem lub współautorem podręczników akademickich i monografii naukowych oraz licznych artykułów i prac naukowych, które ukazały się m.in.
na łamach „Journal of Periodontology”, „Journal of Clinical Periodontology”, „Clinical Dental Research”, „Clinical Experimental Immunology”, „European Journal of Immunology”, „American Journal of Hypertension” oraz „Kardiologii Polskiej”, „Czasopisma Stomatologicznego”, „Immunologii Polskiej”, „Polskiego Tygodnika Lekarskiego”, „Przeglądu Epidemiologicznego”, „Stomatologii Współczesnej”, a także „Dental Medical Problems”.

Prof. Renata Górska jest promotorem 12 prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej.

 

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM).

Od 1991 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii WUM, obecnie adiunktem. Posiada stopnie i tytuły naukowe: doktora nauk medycznych (2002 r.) oraz doktora habilitowanego nauk medycznych (2013 r.). Specjalista stomatologii ogólnej – I stopnia, specjalista stomatologii zachowawczej – II stopnia.

Autorka bądź współautorka wielu publikacji naukowych (około 80) zamieszczonych w czasopismach specjalistycznych w kraju i za granicą, m.in. z dziedziny wczesnej diagnostyki próchnicy i nieinwazyjnego jej leczenia. Dr. hab. n. med. Agnieszka Mielczarek w pracy naukowej i badawczej zajmuje się głównie problematyką etiologii próchnicy, biofilmu bakteryjnego i analizą struktur twardych tkanek zęba w przebiegu różnych procesów patologicznych.

Jest członkiem towarzystw naukowych lekarskich krajowych i międzynarodowych.

 

Dr hab. n. med. Dorota Olczak - Kowalczyk

Wieloletni kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej w Instytucie Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, obecnie kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej w województwie mazowieckim.

Dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk jest laureatką nagród naukowych, w tym Nagrody Rektora WUM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w 2013 r. oraz nagrody naukowej III stopnia.

Autorka bądź współautorka wielu publikacji i prac badawczych z dziedziny stomatologii dziecięcej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Nowa Stomatologia”, członkiem rad naukowych przy innych specjalistycznych czasopismach stomatologicznych, redaktorem działu w „Journal of Stomatology”, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych lekarskich, w tym PTS (sekretarz oddziału warszawskiego).

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). Ukończyła także studia podyplomowe prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej w Uniwersytecie Warszawskim, a w latach akademickich 2005-2006 studia pedagogiczne z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki i psychologii nauczycieli akademickich.

Stopnia naukowe i tytuły: doktor nauk medycznych (1990 r.), doktor habilitowany nauk medycznych (2012 r.). Specjalizacje: stomatologia dziecięca I i II stopnia, ortodoncja – II stopnia. Jest wykładowcą w WUM i innych warszawskich uczelniach.

Autorka bądź współautorka wielu referatów i prezentacji wygłoszonych w czasie konferencji i kongresów międzynarodowych, licznych publikacji i prac naukowych zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych, rozdziałów w podręcznikach akademickich oraz dwóch monografii.

Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw lekarskich, m.in. European Orthodontic Society, European Federation of Orthodontic Specialist Associations, redaktorem naczelnym czasopisma „Forum Ortodontyczne”, członkiem komisji egzaminacyjnej w dziedzinie ortodoncji.

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl