wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ
DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ

KONFERENCJE, WARSZTATY PRAKTYCZNE

DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ
DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ

WYSTAWA SPRZĘTU
I MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH, PREZENTACJE DYNAMICZNE

UWAGA: WEJŚCIE DO PAŁACU KULTURY I NAUKI

OD UL. MARSZAŁKOWSKIEJ

 

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ 2014

6 i 7 czerwca 2014

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa


PROGRAM NAUKOWO-SZKOLENIOWY I WYKŁADOWCY

 

PIĄTEK 6 czerwca 2014 r.

godz. 8.00 - 8.55 – rejestracja uczestników
godz. 8.55 - 9.00 – otwarcie Konferencji DNI STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ 2014

SESJA nr I – 4 punkty edukacyjne
godz. 9.00-13.15, sala A

PERIODONTOLOGIA WCZORAJ I DZIŚ
Przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

·                       godz. 9.00 -10.00 – Blaski i cienie leczenia niechirurgicznego chorób przyzębia
      
prof. dr hab. n. med. Renata Górska

·                       godz. 10.00 -11.00 – Wybrane zagadnienia z chirurgii periodontologicznej
      
dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Przerwa kawowa 15 minut

·                       godz. 11.15-12.15 – Leczenie ortodontyczne – ryzyko czy konieczność
      
dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

·                       godz. 12.15-13.15 – Ewolucja zmian przednowotworowych w jamie ustnej i ich
       leczenie
      
prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

godz. 13.15-14.00 – lunch

SESJA nr II, 4 punkty edukacyjne
godz. 14.00-18.15, sala A

ORTODONCJA WSPÓŁCZESNA
Przewodnicząca sesji: dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

·                       godz. 14.00-15.00 – Obturacyjny bezdech podczas snu – przyczyny, postaci,
       metody leczenia ze szczególnym uwzględnieniem ortodontycznych aparatów
       protruzyjnych   
      
lek. dent. Marta Krasny, lek. dent. Anna Wasiewicz,
       dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

·                       godz. 15.00-16.00 – Ortodontyczno-chirurgiczne leczenie pacjentów z
       bezdechem obturacyjnym
     
dr n. med. Konrad Walerzak, lek. dent. Monika Walerzak,
      dr hab. n. med. Danuta Samolczyk-Wanyura

Przerwa kawowa 15 minut

·                       godz. 16.15-17.15 – Skojarzone postępowanie protetyczno-ortodontyczne w
       przypadkach zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu
       żucia
     
dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka, lek. dent. Milena Magdziak,
      dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska,
      prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

·                       godz. 17.15-18.15 – Cele, możliwości i ograniczenia współczesnej ortodoncji
      
dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska, 
       lek. dent. Agnieszka Jurek


SESJA DOSKONALĄCA
 
PIĄTEK 6 CZERWCA 2014

SESJA A - 3 punkty edukacyjne
godz. 9.00 - 12.30, sala B 

MATERIAŁY TERMOPLASTYCZNE - NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA  W STOMATOLOGII I PROTETYCE

Lek. dent. Krzysztof Polanowski
Perla Ben Simon CDT- Izrael

- najnowsze tworzywa elastyczne, ich charakterystyka i wykorzystywane w implantologii i protezach całkowitych
- odpowiednie procedury laboratoryjne gwarantujące sukces kliniczny
- alternatywne wykorzystanie tworzyw termoplastycznych : korony, mosty
- wskazania i zalecenia kliniczne

Przerwa 10.15 – 10.45 

SOBOTA 7 czerwca 2014 r.

SESJA nr III, 4 punkty edukacyjne
godz. 9.00-13.15, sala A

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Przewodnicząca sesji: dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

·                       godz. 9.00-10.00 – Współczesne zasady stosowania antybiotyków u dzieci.  
       Leczenie zmian infekcyjnych oraz stanów wymagających profilaktyki
       antybiotykowej
      
lek. dent. Ewa Krasuska-Sławińska, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

·                       godz. 10.00-11.00 – „Bacterial control” w chorobie próchnicowej u dzieci;    
       metody, środki profilaktyczne, dowody naukowe i doświadczenia własne
     
dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr n. med. Anna Turska-Szybka,
      lek. dent. Michał Gefrerer


Przerwa kawowa 15 minut

·                       godz. 11.15-12.15 – Pierwsza pomoc w urazach zębów. Rodzaje urazów,
       zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy
      
lek. dent. Emil Korporowicz, dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum,
       dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

·                       godz. 12.15-13.15 – Pulpopatie pourazowe, metody postępowania i środki
       lecznicze – doświadczenia własne
       
lek. dent. Piotr Sobiech, dr n. med. Jadwiga Janicha, 
       dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

godz. 13.15-14.00 – lunch

SESJA nr IV, 4 punkty edukacyjne
godz. 14.00-18.15, sala A

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ
Przewodnicząca sesji: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

·                       godz. 14.00-15.00 – Trudna sztuka walki z próchnicą. Nowe możliwości i
       ograniczenia w diagnostyce i terapii
      
dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Ewa Rusyan,
       dr n. med. K
atarzyna Brus-Sawczuk, dr n. med. Marcin Aluchna

·                       godz. 15.00-16.00 – Nowe trendy w endodoncji: anatomia i dezynfekcja, granice
       skuteczności stosowanych technik i środków 
 
      
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, 
       dr n. med. Marcin Aluchna, dr n. med. Ewa Rusyan


Przerwa kawowa 15 minut

·                       godz. 16.15-17.15 – Kompozyty w nowoczesnej stomatologii: od infiltracji do     
       mostów
       
dr n. med. Marcin Aluchna, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, 
       dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Ewa Rusyan

·                       godz. 17.15-18.15 – Erozja zębów w XXI wieku: styl życia i nawyki żywieniowe –   
       modyfikatory zmian obrazu naszego uzębienia; klasyfikacje i odrębności w
       procedurach klinicznych 
 
      
dr n. med. Ewa Rusyan, dr n. med. Marcin Aluchna,
       dr n. med.
Katarzyna Brus-Sawczuk, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

 

SESJA DOSKONALĄCA I WARSZTAT PRAKTYCZNY

(DLA LEKARZY DENTYSTÓW I TECHNIKÓW)

SOBOTA 7 CZERWCA 2014

SESJA B – 2,5 punktu edukacyjnego
godz. 9.00 – 11.45, sala B

REKONSTRUKCJE ZACHOWAWCZE I PROTETYCZNE Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK ADHEZYJNYCH. PRAKTYCZNE WYKONYWANIE WYSOKOESTETYCZNYCH LICÓWEK, KORON, MOSTÓW TECHNIKĄ BEZPOŚREDNIĄ I POŚREDNIĄ

lekarz dentysta  Krzysztof Polanowski

- adhezja - dobór systemów, zastosowanie, różnice technologiczne
- prawidłowe użycie systemów adhezyjnych w zależności od sytuacji klinicznej
- czynniki wpływające na siłę adhezji.  Rola boosterów i silanu
- technika cementowania adhezyjnego
- reperacja kompozytów i porcelany
- zastosowanie włókien szklanych oraz taśm polietylenowych w rozwiązaniach zachowawczych i protetycznych
- materiały kompozytowe i ich charakteryzacja

Przerwa kawowa 10.15 – 10.30

WARSZTAT PRAKTYCZNY3 punkty edukacyjne
godz. 12.15-15.15, sala B
godz. 15.30 - 18.30, sala B


PRZEPRASZAMY BRAK WOLNYCH MIEJSC

ĆWICZENIA NA FANTOMACH
SZKOLENIE WG. PROGRAMU "THE CENTER FOR ESTHETIC EXCELLENCE" CHICAGO

- technika licowania powierzchni ciemnych, przebarwionych: fantom A4 na A1 - wykonanie   licówki
- użycie kompozytów Mikrohybrydowych, NANO i Mikrofilnych, kiedy i dlaczego
- zastosowanie Opakeru Pink
- technika użycia opakerów i podbarwiaczy
- technika wykańczania i polerowania
- prawidłowe użycie światła lampy oraz akcesoriów pomocniczych

UWAGA: warunkiem udziału w warsztacie praktycznym jest udział w części teoretycznej SESJI B

 

 

 

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl